Privacy Policy

PRIVACY VERKLARING

Deze privacyverklaring geeft informatie over hoe Maskmyfriend (“Maskmyfriend”) omgaat met persoonsgegevens die in het kader van de dienstverlening worden verwerkt.


Verwerking
Persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) worden uitsluitend vrijwillig door jou aan Maskmyfriend verstrekt voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen jou en Maskmyfriend.
Maskmyfriend verstrekt de persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst.

Voor het verstrekken van je gegevens aan een externe transporteur die de bestelling bij je aflevert geef je door in te stemmen met de inhoud van deze verklaring uitdrukkelijk toestemming aan Maskmyfriend.


Persoonsgegevens
Maskmyfriend verzamelt en verwerkt niet meer gegevens dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en Yourmask.

Doel

Maskmyfriend verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens om (i) documenten op te stellen en/of contact met je op te nemen in het kader van de dienstverlening (ii) te factureren en (iii) zo mogelijk uw gedrag op de website www.maskmyfriend.com

Duur van de opslag

Maskmyfriend bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk maar in ieder geval zo lang als nodig is voor het doel waarvoor de gegevens worden gebruikt en zo lang wettelijk verplicht is om de gegevens te bewaren. Hoe lang dit precies is verschilt per categorie gegevens.

Gegevens inzien aanpassen of verwijderen

Op grond van de AVG heb je onder meer het recht je persoonsgegevens in te zien te corrigeren of te verwijderen of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Indien je gebruik wilt maken van voormelde rechten kan je een verzoek hiertoe indienen door een e-mail te sturen naar hello@maskmyfriend.com.
Je ontvangt uiterlijk binnen 2 weken van ons een bericht.

Cookies

Maskmyfriend gebruikt (mogelijk) functionele analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan www.yourmask.nl wordt opgeslagen in de browser van je computer of smartphone.

Beveiliging

Maskmyfriend heeft passende maatregelen genomen om misbruik verlies onbevoegde toegang ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging of verwerking van persoonsgegevens tegen te gaan.

Wijzigingen

Maskmyfriend kan deze privacyverklaring aanpassen bijvoorbeeld als gevolg van gewijzigde wetgeving of bij voortschrijdend inzicht. Over eventuele wijzigingen word je zo mogelijk geïnformeerd.Vragen en klachten.

Bij vragen over het privacy beleid kan je een e-mail sturen naar hello@maskmyfriend.com. Daarnaast kan je contact opnemen of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.